Hvornår skal du vælge en lydsvag kompressor?

Kompressorer er essentielle for mange anvendelser. De driver vigtige processer og leverer luft til maskiner og værktøj. Når en kompressor komprimerer luften, er der en konsekvens - støj.

Hvad er lyd og støjniveau?

For at kunne afgøre, om du skal bruge en støjsvag kompressor, er det vigtigt at forstå, hvad lyd er og hvordan det måles. 

Lyd er svingninger i lufttrykket. Vi opfatter lyden, når svingningerne rammer vores trommehinder. Den lyd, vi hører og støjniveauet afhænger af energien i svingningerne og af det omkring liggende miljø. 

Er du indendørs vil rummets størrelse, indhold og overflader påvirke lyden. Rummets indhold vil nemlig kunne absorbere eller reflektere lyden ved, at lydbølger kommer i kontakt med en overflade. Når en lydbølge kommer i kontakt med en overflade, absorberes en del af bølgerne, imens den resterende del afbøjes. Effektiviteten af en overflade til at absorbere lyd afhænger af materialet.  

Lyd opgøres på decibelskalaen, hvor decibel værdien (dB) svarer til vores opfattelse af støjniveauet. Et menneske kan registrere lyde omkring 0 decibel, men en almindelig samtale foregår ved ca. 60-70 dB. Overordnet kan man sige, at 50 dB er behageligt, men kommer støjniveauet op på ca. 100 dB er lyden på grænsen til det ubehagelige. 

For bedre at forstå, hvad de forskellige niveauer på skalaen svarer til, har vi samlet en lille liste nedenunder:

Reno lydniveau grafik

Hvorfor larmer en kompressor?

Overordnet er der to faktorer, der bidrager til kompressorstøjen. 

Den første er placeringen af kompressoren.
En kompressor placeret i et kompressorrum vil ikke give de samme støjgener. Er den derimod placeret tæt på arbejdsstationen, vil du blive mere forstyrret af kompressorens støj. 
I det tilfælde kan det være nødvendigt at overveje, om støjniveauet er af stor betydning for dig. 

Den anden faktor er kompressorens friktion. Friktionen kan bestemme, hvor meget støj en kompressor laver. Hvis kompressoren har elementer, der rører ved hinanden under komprimeringsprocessen, vil det skabe mere støj. 

Reno FF Industrikompressor installation

Ny kompressor: Skal den være lydsvag eller ej?

Produktionslinje

Når du skal ud at finde den rigtige kompressor, er der fire grundlæggende elementer, du bør overveje. Ud over dette kan støj fra kompressoren, være en yderligere overvejelse. 

Ved at reducere støjen fra en kompressor kan det gøre arbejdspladsen ikke bare mere behagelig at befinde sig i, men også sundere for medarbejderne.

Det er altid en god idé at reducere støj, uanset om støj forhindrer effektiv kommunikation mellem arbejdere eller beskadiger hørelsen.


Generelt kan man sige, at en skruekompressorsom udgangspunkt, er mere lydsvage end en stempelkompressor

En stempelkompressor har oftest mere friktion, som gør, den støjer mere, hvorimod en skruekompressor oftest har et lag af støjreducerende isolering og mindre friktion. 

Støjsvage stempelkompressor kan også fås, så har du behov for mindre mængder lufttryk, men du ikke vil generes af støj, kan denne type være den optimale løsning lige for dig.

 

Læs mere om kompressorer her