CSR

Vores miljø står over for store klimaudfordringer. Hos Reno vil vi gerne være en del af den grønne omstilling for at sikre en bedre fremtid. Med en bæredygtig tilgang, forpligter vi os til at have et miljømæssigt og socialt ansvar.

Reno har et bæredygtigt ansvar

Ved at have et bæredygtigt ansvar kan Reno være med til at sikre en bedre fremtid for alle. Det gør vi ved at have et langsigtet perspektiv, hvor vores mission er at vækste bæredygtigt.

Vi erkender, at vores langsigtede succes afhænger af, hvordan vi opfører os over for vores kollegaer, forretningspartnere, samfundet og miljøet. Det betyder, at for at opnå langsigtet succes skal Reno være rentabel og vækste, imens vi skal minimere miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter og produkter.

Vi skal sammen med vores kunder være innovative for at drive samfundet fremad. Det betyder, at vores medarbejderes velvære og sikkerhed skal varetages. Vores medarbejdere er nøgleelementet til at drive en effektiv virksomhed med innovative idéer, der kan sikre Reno og vores kunder mere bæredygtige løsninger. 

RENO bidrager til at realisere de globale verdensmål

Reno er med til at bidrage til FN’s verdensmålene for bæredygtig udvikling, der skal give velstand til miljøet og menneskerne. De bæredygtige mål opfordrer til global handling for at ende fattigdom og andre sociale uligheder samtidig med at klimaforandringer og miljøbeskyttelse håndteres.

Reno støtter op om alle målene for en bæredygtig udvikling, og medvirker direkte til at opnå 8 af de 17 verdensmål:

Bæredygtighed er en del af hverdagen hos Reno

Renos tilgang til CSR er, at bæredygtighed skal være en del af hverdagens aktiviteter for at kunne opnå vores langsigtede mission. For at kunne gøre dette til en naturlig del af hverdagen, skal vores kultur understøtte det.

Vores kultur for diversitet og inklusion er en stor drivkraft i vores succes. Hos Reno stiller vi store krav til etiske standarder i alt, hvad vi gør. Vi sørger for et godt arbejdsmiljø, hvor vi er opmærksomme på hinandens trivsel og sikkerhed. I alt hvad vi laver, lige fra vores arbejdsprocesser til vores tilbud af produkter til kunderne, prøver vi at minimere påvirkningen på miljøet. For at vækste bæredygtigt, måler vi Renos succes ved den tredobbelt bundlinje af mennesker, planet og fortjeneste.