Bottles production line

Løsninger til industrien

Trykluft er en integreret del af de fleste industrielle virksomheder, og anvendes i høj grad i diverse produktionslinjer. Fælles for alle industrier, er behovet for driftssikre løsninger der mindsker risikoen for dyre nedbrud i produktionen.

Kontakt os

Driftssikker trykluft

Undgå omkostningsfulde nedbrud i produktionen, med en kvalitetskompressor.

Minimal vedligeholdelse

Alle Reno produkter kræver kun minimal vedligeholdelse, så du kan fokusere på din egen kerneforretning.

Lave driftsomkostninger

En korrekt dimensioneret løsning sikrer dig minimale driftsomkostninger.

Hvilken løsning skal du vælge?

Der er næsten uendelige applikationer for trykluft i industrivirksomheder. Dette gør valget af en kompressorløsning til en kompliceret opgave, som kræver indsigt i virksomhedens processer.

Første overvejelse er mængden af luft, som dine processer har behov for. Jo større produktion, jo større kompressor. Hertil, har de konkrete opgaver som udføres betydning for luftbehovet. Mindre trykluftsværktøj kræver generelt mindre luft flow end store robotter og maskiner.

En anden vigtig overvejelse er specielle krav til den luft, som anvendes i dine produktionsprocesser. I fødevareindustrien skal luften altid være 100 % ren for nogen kontaminering, mens andre industrier bedre kan tolerere lidt restpartikler.

Endeligt, skal produktionsfaciliteterne også tages i overvejelserne. Har du ikke mulighed for et separat kompressorrum, og skal kompressoren placeres tæt ved arbejdsstationerne, bør denne være så lydsvag som muligt. Har du til gengæld et kompressorrum, er støjniveauet ikke et større problem.

 

Generelle anbefalinger

Nedenfor findes nogle af vores generelle anbefalinger til forskellige industrielle formål. Du er altid velkommen til at kontakte os for mere specifik rådgivning til netop din virksomhed.

 

Food production line

Fødevareindustri

For produktionsvirksomheder, som arbejder med fødevarer og levnedsmidler, er det kritisk nødvendigt at trykluften er fri for enhver olierest og anden kontaminering. I denne branche bør du derfor altid vælge en oliefri kompressor.

For mindre virksomheder anbefaler vi en scroll kompressor, hvor du vil opleve fordelen af en lydsvag, vibrationsfri drift. Har du behov for større luftmængde, vil en oliefri industrikompressor passe bedre til dit behov. Begge kompressorteknologier er yderst effektiv og driftssikker, med minimale vedligeholdelsesomkostninger.

Trævareindustri

I trævareindustrien anvendes trykluft oftest til pneumatisk værktøj, montering, presning med videre. Både oliesmurte og oliefrie kompressorer kan anvendes til denne type opgaver, afhængig af dine præferencer.

Hvis du er en mindre møbelvirksomhed, har du ofte kun brug for en mindre mængde trykluft spredt ud over dagen, hvor en stempelkompressor vil dække dine behov. Større virksomheder vil ofte skulle bruge en skruekompressor, som kan levere kontinuerlig luft flow hele døgnet. 

Wood industry worker
Worker in production line

Generel industri

I andre industrier, såsom metal, plastik og fiskeri, anvendes trykluft ofte til sortering, åbning/lukning af ventiler, presning og pneumatisk værktøj.

Fælles for alle industrier, når der skal vælges trykluftsystem, er at fastlægge mængden af luft der skal bruges på alle tidspunkter af døgnet. Mange produktionsvirksomheder har behov for kontinuerlig luftforsyning, hvilket kræver en skruekompressor. En skruekompressor med fast hastighed er passende til et stabilt driftsniveau, mens en frekvensstyret er mere energieffektiv for virksomheder med flere skift og en vekslende drift.

Produkt anbefalinger