Reno Service

Få mere ud af dit kompressoranlæg.

Vi leverer landsdækkende service og reparation på alle typer kompressor- og trykluftsanlæg uanset fabrikat.

Kontakt vores serviceafdeling

Døgntelefon 70102210

Lad os hjælpe dig videre

Hurtig og kvalificeret assistance

Markedsførende knowhow

Eftersyn, reparation og rådgivning

På tværs af alle mærker og fabrikater

Kompressor service og reservedele


Reno tilbyder 24 timers service på alle typer kompressor- og trykluftsanlæg. Vi har døgnbemandede servicevogne, der er udstyret med et mobilt og computerstyret reservedelslager. Vores serviceteknikere er højtuddannede specialister og kan klare de fleste opgaver på stedet.

I nødsituationer tilstræber vi at have en maksimal reaktionstid på kun 2 timer. Derudover tilbyder vi leje- eller låneluft ved eksempelvis nødkald, projekter samt til-/ombygning. Vi har også elektriske enheder i form af skrue- og stempelkompressor samt oliefri anlæg med tilhørende efterbehandlingsudstyr fra 1,5 kW - 250 kW, som kan leveres indenfor 24 timer. 

Lovpligtige serviceeftersyn

Trykluftsbeholdere

Trykluftbeholdere, der anvendes i forbindelse med trykluftanlæg, er omfattet af begrebet "trykbærende udstyr" i henhold til bekendtgørelse nr. 100, når produkttallet er ≥ 1000. I så fald tilhører beholderen kontrolklasse B. Produkttallet udgøres af sikkerhedsventilens afblæsningstryk i bar x rumfanget i liter.

Eksempler:

• 8 bar x 125 liter = Produkttallet er 1000, og trykluftbeholderen   skal godkendes (kontrolklasse B) • 12 bar x 83,3 liter = Produkttallet er 999, og trykluftbeholderen skal ikke godkendes.

Trykluftbeholdere skal kontrolleres iht. fabrikantens anvisninger.

Herudover skal trykluftbeholdere, der tilhører kontrolklasse B:

• Opstillingskontrolleres, inden de tages i brug • Have udført indvendige og udvendige besigtigelser med 48   måneders mellemrum • Have udført eftersyn med 24 måneders mellemrum

Ovenstående udføres af Reno og vores akkrediterede samarbejdspartner.

 

Køletørrere

Køletørringsanlæg på mere end 1 kg kølemiddel - uanset arten af kølemiddel - skal have et årligt lovpligtigt eftersyn.

Eftersyn og vedligeholdelse af køleanlæg skal udføres af en tekniker, som har modtaget den fornødne uddannelse i lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse af den pågældende anlægstype og type af kølemiddel.

For køletørringsanlæg med en fyldning på mere end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige lovpligtige eftersyn udføres af en certificeret tekniker fra et certificeret kølefirma, som opfylder standarden indenfor DS/EN ISO 9001:2008.

 

Energitjek - holder dit energiforbrug luft?

Vi hjælper vores kunder med at nedbringe energiforbruget i forbindelse med produktion af trykluft - til gavn for både miljøet og vores kunders økonomi.

Således tilbyder Reno at udføre en IntelliSurvey (energimåling), som viser, hvordan trykluften i dag produceres - samt, hvordan selv små ændringer kan gøre en forskel. Det handler om dynamik - altså at skabe en balance i trykluftproduktionen, så energispildet fjernes.

Vi har gennemført tusindevis af energimålinger, hvilket har reduceret omkostningerne til drift af trykluft i mange danske virksomheder. Ikke alene er der penge at hente i energibesparelser - også omkostningerne til service kan reduceres.

Derudover samarbejder vi med flere elforsyningsselskaber med henblik på at opnå det maximale energitilskud. For at gøre det nemt for vores kunder tilbyder vi at være med under hele processen - fra energimåling - udarbejdelse af målerapport - ansøgning om tilskud samt afslutning af projekt med efterfølgende kontrolmåling.

 

Åndemiddelluftsanalyse D. 5.1 og kvalitetsanalyse ISO 8573-1

Trykluft anvendes i stort set alle produktionsvirksomheder og til mange formål. Trykluft driver f.eks. trykluftsværktøj, malesprøjter, cylindre og ventiler. Den samme trykluft anvendes også til åndemiddelluft - dvs. som beskyttende værn mod skadelige stoffer.

Men da trykluften kan indeholde partikler, olie, skadelige gasser, bakterier og skimmel, er det vigtigt at sikre, at trykluften er ren nok til anvendelse som åndemiddelluft. Derfor tilbyder vi at udføre kvalitetstest af trykluften, hvilket giver virksomheden og brugeren en endegyldig dokumentation for trykluftens kvalitet.

Derudover udfører vi også kvalitetsanalyse af trykluft hos virksomheder, der internt har højere kvalitetskrav til trykluften.

Reno er certificeret til at foretage både analyse af åndemiddelluft i henhold til AT-vejledning D.5.1 og kvalitetsanalyse i henhold til ISO 8573-1. Det betyder, at vores udstyr er godkendt til formålet, ligesom vores trykluftsagkyndige serviceteknikere er uddannede til at udføre netop disse typer af kvalitetstests. Analyserne foretages endvidere i samarbejde med et anerkendt analyselaboratorium.