Mennesker

Reno tager ansvar for sine medarbejdere

Hos Reno arbejder vi på at blive en inkluderende arbejdsplads med plads til alle og lige vilkår for alle medarbejdere. For at skabe det bedste grundlag for innovation, prioriterer vi inklusion og øget mangfoldighed af vores medarbejdere, samt lige betingelser for vores medarbejders mulighed for udvikling og forfremmelse.

Alle medarbejdere bidrager med forskellige perspektiver, erfaringer og personlige forhold, hvilket bliver respekteret og værdsat hos Reno. Uanset køn, alder, baggrund, handikap eller lignende, bliver du værdsat hos Reno. Vi har et mål om at 30 % af de ansatte i 2030 er kvinder; det skal være med til at sikre en balanceret arbejdsplads, som understøtter FN’s verdensmål om ligestilling. 

Reno office workers desk

Den vigtigste ressource for Reno er vores medarbejder. Vi stræber efter at skabe en læringskultur, hvor vores medarbejdere kontinuerligt lærer og udvikler sig, både på det professionelle og personlige plan. Det gør vi ved at tilbyde relevante og lærerige undervisningsforløb med vores interne lærings – og udviklingsplatforme. Vores mål er, at vores medarbejder gennemfører 40 timers træning hvert år for at tilegne sig nye kompetencer, der kan gavne dem i deres arbejde.

Ud over kompetenceudvikling, vægter Reno medarbejdernes sikkerhed, helbred og velvære højt. Med ambitiøse standarder til sikkerhed på arbejdspladsen, arbejder vi kontinuerligt med at forbedre vores sikkerhedskultur med forskellige sikkerhedstiltag. Vi vurderer blandt andet løbende risikoen for ulykker ved diverse aktiviteter, således vi skaber en forebyggende tilgang til sikkerhed.  

Sikkerhed

Velvære

Helbred

Hos Reno er vores medarbejders helbred og velvære lige så vigtig som sikkerheden. Med frugtordning og fælles aktiviteter, opfordrer vi vores medarbejder til en sundere og gladere livsstil.

Alle tiltagene skal være med til at skabe en god arbejdsplads med fokus på velvære og anstændigt arbejde for medarbejderne.