Etik og adfærd

Renos høje etiske standarder

Hos Reno har vi klare standarder for etisk adfærd i alle vores interaktioner. De høje standarder hjælper os med at sørge for retfærdig, værdighed og respektfuld behandling af hinanden, vores kunderne og samarbejdspartnerne.

Alle vores etiske politikker er beskrevet i vores Business Code of Practice, som understøtter bl.a. FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder og den internationale arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen. Læs mere om FN's verdenserklæring

Ethics

Hos Reno ønsker vi at gøre tingene på den rigtige måde, hvorfor vi har en nultolerance over for menneskerettighedskrænkelser, bestikkelse og korruption. Vores medarbejdere og forretningspartnere er forpligtet til at underskrive en årlig erklæring om overholdelse af vores adfærdskodeks, samt deltage i vores interne læringsportal i træning af etik og håndtering af evt. misbrug af vores adfærdskodeks.

For at være en attraktiv arbejdsgiver støtter Reno op om medarbejdernes ret til at blive repræsenteret af fagforeninger i forbindelsen med overenskomstforhandlinger. Fagforeninger og medarbejderrepræsentanter er et værdifuldt støttesystem for vores medarbejdere, da de styrker relationerne med gensidig respekt og konstruktiv dialog.  

Med vores etiske standarder støtter Reno op om FN’s bæredygtige mål om at sikre fred, retfærdighed og stærke institutioner.