Hvordan vælger du den rigtige kompressor?

Det kan være meget uoverskueligt at finde ud af hvilken kompressor, der matcher dine behov. Med denne guide håber vi, at kunne hjælpe dig med at klarlægge dine behov og derved gøre det lettere at finde frem til den rigtige kompressor.

De fire grundlæggende elementer

Det er afgørende, at du får en løsning, som matcher dine behov. En underdimensioneret kompressor kan hurtigt blive et irritationsmoment, mens en overdimensioneret ikke vil være rentabel i det lange løb. For at kunne vælge trykluftkompressor, bør der tages stilling til fire grundlæggende elementer.

 

1. Hvilken luftmængde er der behov for?

Den nødvendige trykluftsmængde kan findes ved, at se på hvilke værktøjer/maskiner, der skal tilsluttes kompressoren.

 

2. Hvilket driftstryk skal vælges?

Kompressoren skal være tilpasset de tilslutninger, som kræver det højeste arbejdstryk

For at kompensere for trykfald i installationen, skal kompressoren producere et højere tryk end tilslutningerne kræver. 

Et eksempel kunne være, at et trykluftværktøj kræver et arbejdstryk på 6 bar. Kompressoren skal her producere et lidt højere tryk, eksempelvis 7 bar. 

Arbejdstrykket afhænger af den konkrete anvendelse og derfor kan du rådføre din forhandler inden køb.

Eksempler på arbejdstryk:

•  2-4 bar: Sprøjtemaling
•  6-7 bar: Pneumatik, cylindere, renblæsning
•  7-8 bar: Diverse værktøjsmaskiner
•  11-13 bar: Vulkanisører

Spary maling

3. Hvordan er driftscyklussen?

Er forbruget af trykluft konstant, døgnet rundt, eller varierer forbruget i løbet af arbejdsdagen? Er der eventelt specialudstyr, som kræver en stor, periodisk mængde trykluft?

Disse spørgsmål kan være med til at afdække driftscyklussen. 

Driftscyklussen afspejler, hvordan trykluften forbruges i forhold til arbejdsskift og anvendelsesgraden. 

Arbejdsskift kan være 1-, 2- eller 3-holdskift per døgn. Anvendelsesgraden (0-100 %) afspejler, hvor meget kompressoren benyttes og i hvilke intervaller luften forbruges i.

Er der særlige krav til driftscyklussen, bør beholderens størrelse understøtte dem. 

Træ produktion

Anbefalet belastningsgrad

  Stempelkompressor
Semi-professionel
Stempelkompressor
Professionel
Stempelkompressor
Industri
Skruekompressor
Tankmonteret
Skruekompressor
Tung industri
Belastningsgrad 10-20 % 40-50 % 50-60 % 80-100 % 90-100 %
Dimensioning af installation 5-10 x behovet 2.0-2.5 x behovet 1.7-2.0 x behovet 1.1-1.3 x behovet 1.0-1.1 x behovet
Maks. produktionstid pr. døgn (anbefalet) 1 time 4-6 timer (1-holdsskift) 6-8 timer (2-holdsskift) 16-20 timer 24 timer


 

4. Er der særlige krav til luftkvaliteten?

Afhængigt af hvad trykluften skal bruges til, kan der være krav til luftkvaliteten. Trykluftkvaliteten afspejler særlige krav til f.eks. vand- og olieindhold, partikler, sterilitet samt lugt/smag.

Såfremt der er særlige krav til luftkvaliteten, er det nødvendigt med en nærmere analyse, hvor vi gerne står til rådighed med erfaring og rådgivning.

 

Øvrige overvejelser

Ud over ovenstående, kan det være en god idé at gøre sig overvejelser i relation til: 

• Strømforhold og tilslutningskrav • Ventilation til og fra kompressoren • Støj og lugtgener • Tilgængelighed i forhold til service og vedligehold

Læs mere om skruekompressorer her