Hvad er trykluft?

Det er vigtigt at kunne forstå, hvad trykluft er, for at kunne finde den rigtige trykluftsløsningen. Ved at læse denne guide vil du kunne forstå, hvordan kompressionsprocessen, der skaber trykluften, fungerer. 

Om trykluft

Modsæt væsker, kan luft komprimeres. Det betyder, at en given luftmængde kan reduceres ved et øget tryk. Det foretages af en maskine med en energikilde også kaldt for kompressor.

Der findes meget komplicerede kompressorer, men en af de mest simple former for kompressor er cykelpumpen.

Ved cykelpumpen er energikilden mennesket, der skubber håndtaget op og ned. I pumpen trækkes luften ind og komprimeres til ca. ¼ af dens oprindelige volumen. Det betyder, at lufttrykket inde i cykeldækket stiger fire gange det atmosfæriske tryk. Cykeldækket bliver derfor fyldt med luft.

 

Hvilke typer kompressor findes der?

Der findes flere typer kompressorer, der kan anvendes til en række anvendelsesområder: 

  • Stempelkompressorer er kendetegnet ved at have et eller flere stempler, som komprimerer luften. Stempelkompressorer er bedst egnede til mindre trykluftbehov, hvor de skal komprimere trykluft i intervaller. 
  • Oliefrie kompressorer leverer trykluft uden oliekontaminering. Kompressorerne bliver brugt, hvor olierester kan ødelægge produktionskvalitet eller gøre produkter ubrugelige.
  • Skruekompressorer er komprimerer luft ved at to modsat roterende skruer bevæger sig i et kabinet. Skruekompressoren anvendes i en række industrier.

Hvordan angives trykluft?

Hvordan angives lufttrykket inde i cykeldækket så?

Der findes tre måder at angive lufttryk på: Den ene måde er som fire gange det atmosfæriske tryk.   Det absolutte atmosfæriske tryk er ca. 100 kPa. Når du angiver det fire gange, skrives det som,   400 kPa(a). • En anden måde er som overtryk, 300 kPa(e) • Den sidste måde er 300 kPa, hvor det forstås som overtryk.

Læs mere om trykluft og kompressorer her