Hvad er en skruekompressor?

En type kompressor er skruekompressoren. En skruekompressor komprimerer luften ved at to modsat roterende skruer bevæger sig, inde kabinettet. Skruekompressorer er en meget populære inden for mange forskellige industrier.

Hvordan virker en skruekompressor?

Skruekompressorer skaber trykluft ved, at luften suges ind gennem indløbsventilen og bliver fanget af de to modsat roterende skruer. Ved den cirkulære bevægelse af skruerne reduceres luftvolumen og lufttrykket stiger. Det frembragte lufttryk kan anvendes til en lang række formål, såsom til industriel produktion.

Der findes forskellige typer af skruekompressorer. En skruekompressor kan være olie-indsprøjtet eller oliefri, og kan fås med enten fast eller variabel (frekvensstyret) omdrejningstal.

Reno skruekompressorer FF Monsun

Fordele ved en skruekompressor

En af fordelene ved at anvende en skruekompressor er, at den er optimeret til kontinuerlig drift og kan tåle høje belastningsgrader op til 100 %.

En anden fordel er, at skruekompressoren generer lavere temperaturer end andre typer kompressorer. Det betyder, at uanset belastning og tryk vil kompressorens temperatur holdes på et kontant niveau. Det gør, at skruekompressorer kan køre konstant uden at blive overophedet, hvor andre kompressorer skal hvile for at køle ned.

 

Læs mere om skruekompressorer her