Skruekompressor med fast eller variabel hastighed?


En skruekompressor kan enten have fast eller variabel hastighed. Kompressorer med fast hastighed kører kontinuerligt, hvorimod en kompressor med variabel hastighed ændrer motorhastigheden efter luftbehovet. 

Ved at kende forskellen på kompressorerne og deres fordele og ulemper, vil det være lettere at finde den rigtige skruekompresser, der kan dække dine behov.

Skruekompressor med fast hastighed

Skruekompressorer med fast hastighed kører kontinuerligt i on/off cyklus, hvor de har samme omdrejningstal og præsterer effektivt ved 100 % af deres kapacitet. Det betyder, at når motoren kører ved maksimal kapacitet, og der produceres trykluft, kører kompressoren mest effektivt.

Generelt er denne type kompressor velegnet til brugere med et konstant, stabilt behov for trykluft, da en skruekompressor med fast omdrejningstal kører ineffektivt ved for mange start/stop cyklusser eller et skiftende trykluftbehov.

Når kompressoren slukkes, vil motoren fortsætte med at køre lidt uden at producere trykluft for at beskytte motoren.

At anskaffe en skruekompressor med fast omdrejningstal er typisk en mindre investering end en tilsvarende frekvensstyret skruekompressor, men den kan derimod være dyrere i drift.

Reno skruekompressorer FF Monsun

Fordele og ulemper ved fast hastighed

Fordele Ulemper
Lave investeringsomkostninger Højt energiforbrug
Stabil trykluft  


 

Skruekompressor med variabel (frekvensstyret) hastighed

Skruekompressorer med variabel hastighed, også kaldes frekvensstyrede, er udstyret med en anderledes teknologi, hvor motoren automatisk tilpasser sig luftforbruget på ethvert givent tidspunkt. 

Kompressoren har en trykføler, som rapporter om trykket til styreenheden, der sender et signal til omformeren. Omformeren justerer derefter motorhastigheden efter trykindstillingerne, altså trykluftbehovet.

Det gør skruekompressorer velegnet til brugere med et varierende luftbehov, idet den kun producerer den nødvendige luft. 

Når efterspørgslen efter luft stiger, vil motorens hastighed øges og mere trykluft produceres. Modsat ved faldende efterspørgsel, vil motorens hastighed sænkes og kun bruge den krævede energi til at give det passende flow.

En skruekompressor med variabel hastighed er derved både en besparelse for miljøet og for din egen energiregning. På langsommere produktionsdage, ved pauser eller andre stop er en frekvensstyret skruekompressor særlig velegnet, fordi den reducerer elektrisk spild. 

Cookie fabrik

Anskaffelsen af en skruekompressor med variabel hastighed er ofte en større investering end en tilsvarende med fast hastighed. Derimod kan energiforbruget reduceres på maskinen, hvilket oftest vil medføre lavere samlede ejeromkostninger

 

Fordele og ulemper ved variabel hastighed

Fordele Ulemper
Tilpasser luftproduktion til forbruget Høj anskaffelsespris
Energibesparende  
Lavere totalte ejeromkostninger  


 

Hvordan vælger du hastighedstypen?

Valget mellem fast og variabel hastighed skal afspejle, hvordan trykluften forbruges i forhold til din produktion og processer. 

Anvendelsesgraden (0-100 %) fordelt på døgnet, fortæller hvor meget kompressoren benyttes på et givent tidspunkt, og hvilke intervaller luften forbruges i.

Ved at have overblik over anvendelsesgraden er det muligt at vurdere, hvilken type omdrejningstal din skruekompressor skal have.

 

Læs mere om skruekompressorer her