Hvordan vælger du den rigtige højtryksrenser?

Det kan være svært at vælge en højtryksrenser blandt det store udvalg som findes. Denne guide hjælper dig med at klarlægge dine behov, hvilket vil gøre det nemmere for dig at finde den rigtige højtryksrenser.

Vælg den rigtig højtryksrenser fra start

Reno højtryksrensere

For at få mest ud af din renser, er det afgørende at løsningen ikke er underdimensioneret eller overdimensioneret. En underdimensioneret højtryksrenser vil medføre øgede omkostninger, som følge af ekstra medarbejdertimer og drift. Omvendt kan en overdimensioneret renser gøre det vanskeligt at forrente investeringen.

Når du skal vælge en højtryksrenser, bør du derfor tage stilling til nedenstående spørgsmål.

Hvilken rengøringstype er påkrævet?

Alt efter hvilken type af snavs/belægning, som skal afrenses, er valget af rensetype afgørende. En højtryksrensers renseeffekt afgøres af seks parameter.

Læs mere om de seks parametre her.

For at finde rensetypen til den pågældende type snavs/belægning, er det afgørende at have overvejet nogle bestemte parametre grundigt. Valget af det rigtige tryk, vandmængden, temperaturen og eventuelle tilsætninger til vandet, for at løsne snavset, er alle vigtige parametre for at kunne bestemme, hvilken rengøringstype der er påkrævet.

Tryk kan enten være lavtryk eller højtryk. Som navnet indikerer, arbejder en højtryksrenser ved højt tryk, men trykniveauet kan være forskelligt fra renser til renser. Ved at forøge trykket øges evnen til at løsne belægningen. Skal du fjerne snavs, der sidder godt fast, eller vil du gerne have en hurtigere afrensning, så kan en højtryksrenser med højere tryk være et godt valg.

Vandmængden har ligeledes betydning for renseeffekten og skylleeffekten. Højere vandmængde gør det muligt at rengøre større områder ad gangen, og fjerne snavs fra rengøringsområdet mere effektivt. En mindre renseopgave har ikke behov for en stor vandmængde, hvorimod rensning af større områder kræver mere vand.  

Højtryksrensere fås overordnet set i to temperaturvarianter. De kan enten fås til koldt eller hedt vand. Typen af snavs er afgørende for valget af temperaturen.

Læs mere om forskellen mellem en hedtvandsrenser og en koldvandsrenser.

Ud over overstående bør eventuelle tilsætninger til vandet også overvejes. Kan snavset fjernes uden rengøringsmidler eller kræves der rengøringsmidler? Her bør du rådføre dig med din lokale forhandler, eller kontakte Reno, for mere information.

Rengøring af stald med højtryksrenser

Hvilken rengøringskvalitet er påkrævet?

Rengøringskvaliteten kan kategoriseres i fire grundlæggende niveauer:

·  Visuelt rent
·  Bakteriologisk rent
·  Fysisk rent
·  Kemisk rent

Krav til rengøringskvaliteten er meget forskellig. I fødevareindustrien er krav til rengøringskvalitet ofte meget høje, og visuelt rent vil ikke være tilstrækkeligt. For at sikre fødevaresikkerheden kræves vil det ofte kræves at området skal være kemisk rent. Til rengøring af landbrugsmaskiner eller biler, vil visuelt rent dog ofte være en tilfreds rengøringskvalitet.

Jo højere kvalitetskrav til rengøringen, jo kraftigere højtryksrenser bør man vælge, ligesom høj vandtemperatur og tilsætningsmidler kan være nødvendigt.

Rengøringsintensitet og omfang

Højtryksrenseren skal også dimensioneres efter den påkrævede rengøringsintensitet samt rengøringsforhold. Er renseopgaverne det samme sted og hvor ofte skal der rengøres? Det har betydning for valget mellem en stationær eller mobil løsning, samt hvor kraftig en model du skal vælge.

Foregår rengøringen på samme område, kan du ved at vælge en stationær renser, undgå løse kabler og slanger. Skal du derimod have mulighed for at flytte højtryksrenseren rundt på et større område, er en mobil løsning den rette for dig.

 

Læs mere om højtryksrensere