Juridisk meddelelse og privatlivspolitik

Tak, fordi du besøger Reno A/S’ websted. (Reno A/S omtales efterfølgende som "Reno", "vi", "os" og "vores"). Vi sætter pris på din interesse for os.

Nedenfor finder du vigtige juridiske oplysninger vedrørende din brug af dette websted. Derudover finder du vores privatlivspolitik, som forklarer, hvilke typer oplysninger der indsamles og behandles, og hvordan vi anvender "cookies". Tak, fordi du læser indholdet af denne side og, hvis du accepterer alle vilkår og betingelser, for at besøge webstedet. Ved åbning eller brug af dette websted accepterer du alle vilkår og betingelser

Atlas Copco-koncernen består af en række juridiske enheder, som hver især er ansvarlige for sin forretning og sine produkter. En juridisk enhed i Atlas Copco-koncernen kan på intet tidspunkt være ansvarlig for handlinger eller mangler forårsaget af en anden juridisk enhed. Ved at indhente oplysninger via dette websted eller ved anden brug af dette websted accepterer du, at ansvaret for et produkt, tilbud eller marketingoplysninger er begrænset til den direkte involverede juridiske enhed.

Oplysningerne på webstedet kan ændres uden forudgående varsel og uden at Reno dermed pådrager sig forpligtelser og erstatningsansvar. Indholdet på dette websted tilbydes som en service til de besøgende og indeholder udelukkende uforpligtende oplysninger. Du må ikke linke til dette websted uden forudgående skriftligt samtykke.

Vi bestræber os på at give nøjagtige oplysninger på vores websted. VI GIVER DOG INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER FOR SÅ VIDT ANGÅR DE GIVNE OPLYSNINGERS NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, AKTUALITET, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VI KAN PÅ INTET TIDSPUNKT HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR NOGEN PART FOR SKADER AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, PØNALT BEGRUNDEDE ERSTATNINGER ELLER ANDET I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD. DETTE GÆLDER OGSÅ, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR AVANCETAB, DRIFTSAFBRYDELSER, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ DIT INFORMATIONSBEHANDLINGSSYSTEM ELLER ANDET. DET ER OP TIL DIG AT TAGE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER OG SIKRE, AT UANSET HVAD DU VÆLGER AT BRUGE, SÅ ER DET FRI FOR VIRA, ORME, TROJANSKE HESTE OG ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. VI STILLER INGEN GARANTIER ELLER GIVER NOGEN FORM FOR OPLYSNINGER OM ANDRE WEBSTEDER, DER TILHØRER TREDJEPART, SOM DU KAN FÅ ADGANG TIL VIA DETTE WEBSTED.

 

Copyright, varemærker og andre immaterielle rettigheder

Indholdet af dette websted, herunder, men ikke begrænset, til logoer, varemærker, handelsnavne, tekst, billeder, grafik, animation og videofiler og deres arrangement på webstedet, tilhører os eller en eller flere af Atlas Copco-koncernens enheder eller tredjepart og er underlagt immaterialretlig beskyttelse. Intet indhold på webstedet må reproduceres, kopieres, overføres, udgives, distribueres, videregives eller placeres på andre websteder eller i andre dokumenter uden forudgående samtykke. Alle immaterielle rettigheder på dette websted, herunder copyrights, varemærker, forretningshemmeligheder og patentrettigheder er forbeholdt de respektive ejere, og brug uden skriftligt samtykke er strengt forbudt. Intet på dette websted skal opfattes som værende tildeling af udtrykkelig eller stiltiende licens eller tilladelse til at bruge immateriel ejendom tilhørende os eller andre enheder i Atlas Copco-koncernen eller tredjepart.

 

Privatlivspolitik

IP-adresser, internetbrowsere, operativsystemer, domænenavne: Når du besøger vores websted, indsamler vi din computers IP-adresse. IP-adressen identificerer dig ikke personligt, men derimod din internetudbyder. Andre ikke-personligt identificerbare oplysninger, som vi kan indsamle, omfatter den anvendte internetbrowser, computerens operativsystem og domænenavnet på det websted, hvor du besøgte vores websted fra. Oplysningerne indsamles for at give et demografisk overblik, som f.eks. de besøgendes geografiske placering, og hvor længe de bliver på vores websted. Med indsamlingen af denne type oplysninger kan vi administrere vores websted, diagnosticere serverproblemer, analysere tendenser og statistikker og yde bedre kundeservice.

 

Cookies

Når du besøger vores websted, sender vi "cookies" til din computer. En cookie er en lille tekstfil eller en lille samling data, som et websted, du besøger, kan placere eller gemme på din computer. Selve cookierne indeholder ikke personligt identificerbare oplysninger. Men hvis du sender sådanne personlige oplysninger til os (f.eks. ved at tilmelde dig en internetrelateret tjeneste eller en adgangskode fra os), så bliver disse oplysninger muligvis tilknyttet de data, der er gemt i cookien. Der findes to typer cookies. Den første type gemmer en fil i længere tid på din computer, som kan forblive der, efter du har lukket denne. En sådan cookie kan f.eks. bruges til at fortælle en besøgende, hvilke oplysninger på webstedet der er blevet opdateret siden sidste besøg. Den anden type cookie hedder "sessionscookie". Når du besøger et websted, gemmes sessionscookien midlertidigt i computerens hukommelse. Det sker f.eks. for at holde styr på, hvilket sprog du har valgt for webstedet. Sessionscookies gemmes ikke i længere tid på computeren, da de forsvinder, når du lukker webbrowseren. Vi bruger muligvis tredjeparter til at hjælpe med at indsamle eller behandle oplysninger, der er indsamlet via cookies.

Vi kan bruge cookies til forskellige formål, f.eks. til at:

 • udarbejde anonyme statistikker om mønstre og tendenser i forbindelse med brugen af webstedet;
 • analysere salgsdata;
 • gennemføre markedsundersøgelser;
 • brugertilpasse webstedets indhold eller funktioner;
 • hjælpe brugere eller spore webstedsbesøg fra brugere af visse internetbaserede tjenester;
 • gøre det muligt for brugere med adgangskoder at genåbne visse websider uden at skulle skrive tidligere indtastede oplysninger igen.

Sådan undgår du Cookies:

De fleste internetbrowsere kan indstilles til at blokere cookies, slette cookies fra computerens harddisk eller give besked om, at en webside indeholder cookies, inden de gemmes. Se browservejledningen eller hjælpeskærmbilledet for at få mere at vide om disse funktioner. Bemærk, at nogle af vores websider muligvis ikke fungerer korrekt uden brug af cookies.

 

Personlige oplysninger

Dette afsnit beskriver, hvordan vi indsamler, anvender og deler de personlige oplysninger, du videregiver til os, eller som vi på anden måde indhenter eller genererer i forhold til dig ("Personlige oplysninger"). Reno har truffet tekniske, administrative og fysiske foranstaltninger til at beskytte alle de personlige oplysninger, vi indsamler (se nedenfor). Det skal også pointeres, at Reno altid overholder lokale love og forskrifter og afstår fra indsamling eller brug af personlige oplysninger på steder, hvor det er forbudt ved lov.

Hvilke personlige oplysninger kan Reno indsamle?

"Personlige oplysninger" er oplysninger, hvorved en fysisk person identificeres eller kan identificeres. Vi kan indsamle, bruge og behandle dine personlige oplysninger med henblik på at tilbyde dig tjenester, produkter eller oplysninger, du har brug for.

Vi vil ikke indsamle personlige oplysninger om dig uden din forudgående viden og tilladelse, og vi vil heller ikke sælge eller udleje sådanne data. For at kunne tilbyde dig bestemte produkter, tjenester eller oplysninger eller behandle en transaktion kan vi anmode om dine personligt identificerbare oplysninger. Dette oplyses, når vi indsamler dem.

Hvordan kan Reno bruge de personlige oplysninger, der indsamles?

Personlige oplysninger indsamles kun, når det er nødvendigt for at tilbyde et produkt, en tjeneste eller oplysninger, behandle en transaktion, eller hvis du sender dem til os med henblik på andre formål, f.eks. i forbindelse med en jobansøgning.

Indsamling af dine personlige oplysninger er gennemskueligt for dig (herunder retsgrundlaget for behandlingen), og du kan bestemme, om du vil videregive dem eller ej. Hvis du vælger ikke at videregive dine personlige oplysninger, kan Reno muligvis ikke gennemføre din transaktion eller levere de oplysninger, tjenester eller produkter, du har anmodet om.

Ved indsamlingen oplyser vi tydeligt, hvad dine personlige oplysninger eventuelt vil blive brugt til, og hvor længe vi opbevarer dem.

Vi skal muligvis have dit samtykke til at bruge dine personlige oplysninger til et eller flere af ovenstående formål. Du har forskellige rettigheder, når vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at tilbagekalde dit samtykke, sørger vi for, at tilbagekaldelsen kan ske lige så let, som samtykket blev givet.

Hvem må vi dele dine personlige oplysninger med:

Da Atlas Copco-koncernen er en global virksomhed med afdelinger i mange forskellige lande, kan vi overdrage dine personlige oplysninger fra én juridisk enhed til en anden eller fra ét land til et andet for at opfylde ovenstående formål. Vi overdrager dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav og kun i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af ovennævnte formål. Inden for Atlas Copco-koncernen er overdragelsen af personlige oplysninger underlagt de samme regler og sikkerhedsniveauer. Der kan om nødvendigt indgås aftaler om databehandling for at sikre det nødvendige beskyttelsesniveau.

Reno benytter sig af tilgængelige juridiske mekanismer med henblik på lovlig overdragelse af personlige oplysninger på tværs af landegrænser. I det omfang Reno benytter sig af standardkontraktbestemmelser (også kaldet modelklausuler) med henblik på at tillade overdragelsen, lever Reno op til disse krav, herunder i de tilfælde, der måtte være konflikt mellem disse bestemmelser og nærværende juridiske meddelelse.

Reno vil ikke sælge eller på anden måde dele dine personlige oplysninger med nogen uden for Atlas Copco-koncernen med undtagelse af:

 • Tjenesteudbydere, som Reno har engageret til at udføre tjenester på vores vegne. Reno deler kun dine personlige oplysninger med tjenesteudbydere, som vi kontraktligt har lagt restriktioner på i forhold til at bruge eller videregive oplysningerne, medmindre det er nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller for at opfylde lovkrav.
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, besvarelse af legitime juridiske anmodninger fra ordensmagten eller andre offentlige myndigheder.
 • Undersøgelser i forbindelse med mistanke om eller konstateret ulovlig aktivitet.
 • Forebyggelse af fysisk skade eller økonomisk tab eller
 • Understøttelse af salg eller overdragelse af hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver (herunder i forbindelse med konkurs).

Sådan fjerner, retter, opdaterer eller får du adgang til personligt identificerbare oplysninger:

Hvis du vil fjerne, rette, opdatere eller opnå adgang til de personlige oplysninger, du har sendt til os, eller hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte os. Oplys navn på den webside eller det sted, du sendte oplysningerne til, samt de kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse osv.), som du gav på det pågældende tidspunkt.

 

Sikkerhed

Tekniske og administrative foranstaltninger er implementeret for at beskytte personlige oplysninger og andre data på vores servere mod uautoriseret adgang, tab eller ændringer. Ingen server eller datatransmission via internettet kan dog garanteres at være 100 % sikker. Derfor foregår al aktivitet og kommunikation på egen risiko.

Yderligere oplysninger og klager

For yderligere oplysninger om behandling af personlige oplysninger skal du kontakte vores Group Privacy Officer (privacy.officer@se.atlascopco.com)

Hvis ikke vi besvarer dine spørgsmål, eller hvis vi undlader at give dig en gyldig grund til, hvorfor vi ikke har mulighed for at besvare dem, kan du kontakte Datatilsynet for at indgive en klage.

 

Links til tredjeparts websteder

Nogle af vores websider indeholder links til tredjeparts websteder. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for privatlivspolitik, indhold eller fremgangsmåder i forbindelse med sådanne websteder eller deres ejere eller operatører.

 

Ændring af privatlivspolitik

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre eller opdatere denne privatlivspolitik.